کد رهگیری
کد رهگیری :

 
30/1/1398
نرخ ارز
30   فروردین  1398 آمار سایت
 
بازدید امروز 24
بازدید دیروز 26
بازدید کل 252061
 
   
 فرآیند ارائه خدمات شرکت مهندسی پادوسپان صنعت
 
فرآيند عمومي خدمات شركت مهندسي پادوسپان صنعت در ارائه خدمات مشاوره ايي به شرح زير تعريف شده است
1)     مراجعه يا معرفي متقاضي
2)     حضور در جلسات با كارفرما و بحث و تبادل نظر جهت تعريف و تعيين صورت مسئله و شناسايي تابع هدف.
3)     تعين شرح خدمات و ارائه پيشنهاد همكاري Proposal .
4)     موافقت كارفرما و عقد قرارداد .
5)     انجام مراحل اجرائي پروژه از جمله تمام يا بخشي از فعاليت هاي پروژه برحسب موضوع به شرح زير
      ·         دريافت مستندات و مدارك و ريز اطلاعات از كارفرما.
     ·   حضور در جلسات و ارائه راهنمائيها و مشاوره هاي موردي و كلي.
·         انجام بازديد ها و بررسي هاي حضوري.
      ·         تامين مستندات تكميلي انجام پروژه (مكاتبات و مذاكرات و پي گيري ها و . . . ) .
      ·         انجام مطالعات و تحقيقات لازم .
      ·         تهيه گزارش هاي مفهومي و مقدماتي.
      ·         بررسي و انطباق گزارشات با توابع هدف.
      ·         تهيه گزارش هاي نهايي
      ·         عمليات مديريت و اجراي پروژه.
      ·         تامين نرم افزارها و سخت افزارهاي لازم و . . .
6)     ارائه خدمات نهايي به كارفرما .
7)     ارائه خدمات در دورة خدمات پس از فروش و ارائه مشاوره هاي تكميلي.
8)     خاتمة پروژه . 
     

 

  ارتباط با ما درخواست همکاری  
کلیه حقوق متعلق به شرکت مهندسی پادوسان صنعت می باشد
طراحی و اجرا توسط شرکت پایداری اطلاعات دوران